MySQL Importer 1.0 pl

MySQL Importer jest to projekt open-source, pozwalający zaimportować bazę danych MySQL (plik eksportu) do swojej aplikacji tworzonej w Visual Basic. Wersja rozwojowa.