Myst 3: Exile 1.22

Łatka naprawia błędy związane z odtwarzaniem efektów dźwiękowych.