Myth War 2 Client Patch v1.0.4.22 - v1.0.4.23

Patch aktualizujący Myth War 2 z wersji 1.0.4.22 na 1.0.4.23. Łatka poprawia między innymi błędy językowe w interfejsie gry oraz te w wypowiedziach NPC. Zmienione są także opisy niektórych przedmiotów oraz dodano 3 nowe questy w Desert City.