MyVitalAgent 8.0.1

Pożyteczny drobiazg, przy pomocy którego możemy wyciągnąć z sieci wiele informacji dotyczących naszego połączenia internetowego. Śledzi wszystkie operacje i aplikacje korzystające z zasobów sieciowych. Zawiera licznik połączeń modemowych, prezentujący średnią szybkość połączenia oraz ilość przesłanych i odebranych danych. Okno Health Log przedstawia raport na temat różnorodnych problemów związanych z połączeniem. Application Report obrazuje wykorzystanie połączenia z Internetem przez różne aplikacje: przeglądarkę, klienta pocztowego, programy ftp, ICQ itp.