Net Nanny 5.0

Program znacznie poprawiający możliwości kontroli dostępu do witryn o niechcianej tematyce (erotyka, przemoc itp.). Uwaga: program instalacyjny pobiera dodatkowe składniki (ok. .4 MB) z Internetu.