Network Topolgy Mapper 2.1

Network Topolgy Mapper to narzędzie do tworzenia diagramów sieci. Dodatkowe informacje, jakie gromadzi, są raczej fragmentaryczne. Swoje podstawowe zadanie wypełnia jednak bardzo dobrze. Skanowanie jest efektywne, a wygenerowana mapa przejrzysta i czytelna. Wysoka skuteczność osiągana jest dzięki stosowaniu wielu różnych metod wyszukiwania. Można je konfigurować osobno dla każdego rodzaju architektury informatycznej. Wbudowano tu algorytmy dedykowane systemom linuksowym, Windows i innym urządzeniom sieciowym. Nie pominięto środowisk wirtualnych VMware i Microsoft Hyper-V. Użytkownik ma także możliwość określenia zasięgu testów. Skuteczność okupiona jest jednak długim czasem wyszukiwania.

Network Topolgy Mapper pozwala modyfikować gotowe diagramy, ręcznie precyzując rodzaj wykrytego sprzętu. Bardzo uboga jest jednak biblioteka graficzna i z każdym typem sprzętu związana jest praktycznie jedna ikona. Dostępna jest jedynie opcja zastosowania własnego tła. Mapy można zapisać w postaci plików PDF, graficznych i wyeksportować do Microsoft Visio.

UWAGA

Aby pobrać wersję testową należy wypełnić formularz na stronie dystrybutora. Kliknięcie POBIERZ na tej witrynie przeniesie tam użytkownika.