NetworkInterfacesView v1.0

NetworkInterfacesView to niewielka aplikacja, za pomocą której można szybko sprawdzić listę adapterów sieciowych w systemie. Pokazuje zarówno aktywne, jak też zainstalowane i nieużywane. Dane podawane na liście to nazwa urządzenia, nazwa połączenia, z którego korzysta, adres IP, maska, serwery DHCP, adres MAC i inne.

NetworkInterfacesView pozwala wyeksportować dane do arkusza .xmlcsv lub formtu .html. Program jest darmowy.