NetworkView 3.51

Kompaktowe narzedzie sieciowe do przeglądania i zarządzania strukturą sieci w systemie Windows. Do jego głównych funkcji należy:

- odkrywanie węzłów i tras pakietów za pomocą DNS, SNMP, portów, NetBios oraz WMI;

- pobieranie adresów fizycznych MAC oraz nazw producentów adapterów sieciowych;

- monitorowanie i odbieranie alertów;

- prowadzenie dokumentacji;

- kontrola i zabezpieczanie sieci za pomocą przeglądarek SNMP, WMI oraz skanera portów.

Wersja 30-dniowa.