NewsCopier for BlackBerry 2.0.1

Czytnik wiadomości RSS, obsługujący różne formaty źródeł. Automatycznie odświeża kanały.