NewsCopier for Symbian 2.0

Czytnik wiadomości RSS, obsługujący różne formaty źródeł. Automatycznie odświeża kanały.