NexusFile 5.3.3

NexusFile to wygodny manager plików. Mamy tu ekran podzielony na dwie części, co znacznie ułatwia kopiowanie i przenoszenie plików oraz ich archiwizację. Jeśli chodzi o tą ostatnią czynność, mamy tu pełne wsparcie dla tworzenia paczek a formatach .zip, .rar, .arj, .alz. Jedną z bardziej użytecznych funkcji jest stworzenie folderu roboczego, do którego będziemy przenoszeni po wybraniu właściwego skrótu klawiaturowego. Program ten może również służyć jako prosty klient FTP.

NexusFile nie wymaga instalacji w systemie, w związku z czym jego używanie nie zostawia w rejestrze żadnych śladów oraz w żaden sposób nie wpływa na Windowsa. O wszystkich możliwościach polecamy dowiedzieć się osobiście, pobierając ten program - jest on dostępny za darmow pełnej wersji.