Night of a Million Billion Zombies! Patch 1.1

Patch aktualizujący NOMBZ do wersji 1.1. Łata poprawia szereg wykrytych w grze drobnych błędów.