NSEP - Ewidencja pojazdu 2.5.12

NSEP - Ewidencja pojazdu to aplikacja służąca do ewidencji przebiegu pojazdu niewciągniętego do ewidencji środków trwałych, wykorzystywanych do celów służbowych. Umożliwia ewidencjonowanie tras przejazdu oraz faktur zakupy paliw, olejów napędowych, gazu, olejów silnikowych oraz innych wydatków związanych z ewidencją pojazdu.

NSEP - Ewidencja pojazdu pozwala na rozliczanie dowolnej ilości firm i pojazdów, rejestrowanie wyjazdów i kosztów eksploatacji samochodów, rejestrowanie podatku VAT za paliwo (nie podlegającego odliczeniu), a także na graficzny podgląd na roczny bilans ewidencji kosztów oraz przebiegu pojazdu. Orogram umożliwia także rejestrowanie cen paliwa i prowadzenie ewidencji cen zakupionych paliw z możliwością graficznego podglądu dynamiki ich zmian. Znajdziemy tu również narzędzia do obliczania średniegu zużycia paliwa czy też bieżący podgląd na wartości miesięczne oraz narastające