ntns.serwis (Linux) 1.17

ntns.serwis to program przeznaczony do wspomagania prowadzenia serwisu. Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestru napraw, sprzętu klientów oraz rozliczeń pomiędzy serwisem, a klientami. Możliwe jest również generowanie konfigurowalnych wydruków (potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy, karta gwarancyjna na naprawę).

ntns.serwis umożliwia tworzenie wydruków - wydruk potwierdzenia naprawy, karta naprawy, zarządzanie szablonami wydruków. Program posiada możliwość dowolnego definiowania pól opisujących sprzęt oraz ustawianie postępu naprawy, możliwość sprawdzania sumarycznego postępu napraw.