nWhip 0.2 (Symbian S60 3rd edition)

Program wykorzystujący akcelometr w telefonach Nokia z systemem Symbian S60 3rd edition. Przy odpowiednim poruszeniu telefonu odtwarzany jest dźwięk uderzenia biczem, a realizm podnosi wyświetlane na ekranie telefonu zdjęcie tego narzędzia tortur.