Nyditot Virtual Display 5.02

Narzędzie, pozwalające na ustawienie dowolnej rozdzielności i orientacji ekranu urządzenia Pocket PC. Dodatkowo pozwala na modyfikację systemowych fontów i kolorów.