OBM 1.2.5

Internetowa aplikacja do zarządzania kontaktami z klientami przydatna dla podróżujących po całym kraju przedstawicieli handlowych dużych firm. Dzięki niej można w jednym miejscu przechowywać dane kontrahentów, korzystać z kalendarza (połączenie z MS Outlook) i zarządzać projektami. Program został napisany w PHP i korzysta ze sprawdzonych baz danych MySQL lub PostrgreSQL.