Obsługa Zleceń 12.0.6

Obsługa Zleceń to uniwersalny program wspierający obsługę dowolnego typu zleceń. Może on być wykorzystany w dowolnej firmie usługowej, do rejestracji zgłoszeń lub do komunikacji wewnętrznej w firmie produkcyjnej.

Obsługa Zleceń pozwala:

- utworzyć bazę danych zleceń dowolnego typu

- wydrukować dokument zlecenia (np: wykonania usługi) lub szczegółowy raport zlecenia

- przypisać zleceniu zlecenia cząstkowe (np: części zlecenia

- zaplanować wykonanie zlecenia

- przypisać statusy do zleceń (np: do wykonania, wykonane, zapłacone, odebrane itp.)

- utworzyć bazę danych klientów

- przypiszesz zleceniu kwotę do zapłaty

O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki jej wydaniu demo.