Odkurzacz - wersja przenośna 13.2.3.1217

Odkurzacz to aplikacja do utrzymania porządku w systemie Windows. Program rozpoznaje i usuwa zbędne obiekty z systemu Windows oraz setek popularnych aplikacji. Zajmują one cenne miejsce na dysku i powodują ogólne spowolnienie operacji na dysku (także przez zwiększoną fragmentację plików). Dzięki Odkurzaczowi Windows będzie pracować szybciej, a program pozwoli ci także na skasowanie wszelkich pozostałości po usuniętych z komputera aplikacji. Dzięki niemu zablokujesz też elementy nieodpowiednie dla dzieci oraz wiele innych szkodliwych programów.

Odkurzacz w najnowszej wersji to następujace zmiany:

- dodano zamykanie procesów podczas wyłączania lub usuwania obiektów z autostartu w oknie "Optymalizacja autostartu"; procesy są ponownie uruchamiane podczas włączania obiektów z autostartu; dzięki temu, system Windows nie musi być ponownie uruchamiany, aby zmiany zostały zauważone przez użytkownika komputera.

- naprawiono problem z połączeniem Odkurzacza z internetem, podczas sprawdzania dostępności aktualizacji składników,

- naprawiono możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" w zakładce "Przywracanie" dla przycisków "Zarządzaj kopiami bezpieczeństwa", "Lokalizacja kopii bezpieczeństwa" i "Konfiguruj opcje kopii bezpieczeństwa",

- naprawiono możliwość wystąpienia komunikatu "Zbyt mało miejsca na dysku, aby utworzyć kopię bezpieczeństwa", mimo wystarczającej przestrzeni na wybranej partycji.

Wersja przenosna nie wymaga instalacji w systemie operacyjnym.