Omziff 3.0.2

Program służy do szyfrowania danych tekstowych za pomocą silnych algorytmów szyfrujących. Należą do nich Blowfish, Cast128, Gost, IDEA, Misty1, Rijndael oraz Twofish. Program generuje również losowe hasła.