OpenCD 0.72 SE

Głównym zadaniem OpenCD jest przede wszystkim otwieranie i zamykanie napędów CD/DVD (można w tym celu wykorzystać ogólnosystemowe klawisze skrótów), a także sygnalizowania otwarcia napędu. Jednak OpenCD zawiera znacznie więcej funkcji - jest wygodnym centrum obsługującym wiele typowych operacji. Rezyduje w zasobniku systemowym, a kliknięcie ikony prawym przyciskim myszy rozwija menu z narzędziami. Z jego poziomu możemy opróżnić Kosz czy katalog z plikami tymczasowymi, uruchomić dowolny aplet znajdujący się w Panelu sterowania Windows, wywołać programy z grupy akcesoriów, uruchomić okno DirectX, zrzucić ekran do pliku (aktualnie JPEG, BMP) i wykonać wiele innych operacji. Godną polecenia funkcją jest sterowanie odtwarzaczem Winamp (program obsługuje wszystkie wersje oprócz 3.00).