Operation Flashpoint upgrade 3

Oprócz naprawy szeregu błędów, patch dodaje nowe opcje gry sieciowej, nowe pojazdy oraz rozszerza arsenał dostępnego uzbrojenia. Wymaga zainstalowanego upgrade 2.