Optimal Desktop 2.0.106

Program do zarządzania plikami i adresami w lokalnym komputerze i sieciach.