Organizer Pracy 1.0 PL+

Program do zarządzania czasem pracy w firmie.

Funkcje:

- organizacja i podzial zadan miedzy pracowników,

- kontrola wykorzystania czasu pracy przez pracowników,

- raportowanie stanu realizacji zadan,

- monitorowanie terminów i postepów w pracach,

- zarzadzanie informacjami zwiazanymi z zadaniami: spotkania, terminy, notatki, zgloszone problemy, postepy w pracach,

- zarzadzanie czasem pracy - wbudowany modul RCP

- system powiadomien email.