Orneta Explorer Mobile 2007 2.0.0

Menedżer plików dla urządzeń z systemem Windows Mobile. Udostępnia proste operacje jak kopiowanie, usuwanie, oraz zmiana nazwy plików.