Orneta Scissors Mobile 2007 1.2.0

Scissors Mobile dodaje możliwości edycyjne do programu Outlook Mobile. Pozwala kopiować informacje pomiędzy zadaniami, kontaktami i wiadomościami.