OrphansRemover 1.7.5.25

Oto kolejny program, który pomoże wprowadzić nieco porządku na zaśmieconym twardym dysku. Aplikacja służy do wyszukiwania i automatycznego usuwania tzw. osieroconych skrótów. Na Pulpicie często pozostają skróty do aplikacji, które już dawno zostały odinstalowane. OprhansRemover 1.7.5.25 zajmuje się właśnie takimi pozostałościami, ale ogranicza się do sprawdzania Pulpitu. Program przeszukuje także menu Start, folder plików tymczasowych…

Użytkownik może także samodzielnie wskazać folder, który ma być sprawdzony. Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest lista osieroconych skrótów gotowych do usunięcia. Jeżeli chcesz pozostawić niektóre z nich, wystarczy usunąć zaznaczenie odpowiednich pozycji na liście. Kliknięcie przycisku Delete orphans spowoduje ostateczne usunięcie błędnych skrótów.