Outlook4Gmail 4.4.3

Outlook4Gmail jest aplikacją dla posiadaczy kont pocztowych w Outlooku oraz Gmailu. Pozwala ona na pełną synchronizację kontaktów z książek adresowych. Może być ona jednorazowa lub też odbywać się okresowo – użytkownik sam definiuje, co jaki czas aplikacja ma sprawdzać zmiany.

Outlook4Gmail działa dwukierunkowo, można jednak wybrać też opcję jednostronnej synchronizacji kontaktów. Nowa wersja aplikacji to możliwość przesłania opinii z poziomu aplikacji.