Oxios ToDo List 6.15

Z Oxios ToDo List stworzysz i zmodyfikujesz swoje zadania, a także przeprowadzisz ich synchronizację z programem Microsoft Outlook.