Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007 pl

Dzięki temu dodatkowi użytkownicy starszych pakietów biurowych MS Office mogą otwierać i zapisywać pliki w formacie MS Office 2007. Aplikacja umożliwia otwieranie, edycję i zapisywanie dokumentów, skoroszytów i prezentacji w nowych formatach plików dostępnych w programach Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint 2007. Przed instalacją konieczne jest zakutalizowanie MS Office (przynajmniej łaty krytyczne).