PalmMSN 0.14

Aplikacja pozwalająca na rozmawianie z użytkownikami, korzystającymi z komunikatora MSN, poprzez Palmtop.