Panda Antivirus Titanium 2.04.05 PL

Program zapewnia kompletną ochronę antywirusową. Wykrywa i eliminuje nowe typy wirusów, automatycznie pobiera aktualne definicje wirusów, skanuje pocztę elektroniczną. Zintegrowana technologia Smart Clean pozwala na naprawie szkód wyrządzonych przez wirusy.