Panda QuickRemover Special Top Spyware

Program do wykrywania i eliminowania najgroźniejszych programów szpiegujących, który skanuje cały system komputera i czyści go przy każdorazowym uruchomieniu. Narzędzie jest bezpłatne.

Po uruchomieniu narzędzia, korzystając z prostego w obsłudze interfejsu użytkownika, można sprawnie przeskanowanać i oczyścić cały system komputerowy ze złośliwego, szpiegującego oprogramowania. Nowe narzędzie jest aktualizowane co miesiąc, zgodnie z danymi gromadzonymi przez skaner antywirusowy Panda ActiveScan - bezpłatne rozwiązanie online do wykrywania złośliwych kodów, z którego korzystają miliony użytkowników na całym świecie.