Panzer Elite Action

Nowy zwiastun filmowy prezentujący fragmenty rozgrywki z ciekawie zapowiadającego się symulatora walk jednostek pancernych z okresu II wojny światowej.