Password Hasher 1.0.5

Rozszerzenie do przeglądarki internetowej Firefox. Generuje bezpieczne hasła na podstawie słowa kluczowego podanego przez użytkownika. Z jednego klucza głównego można utworzyć wiele haseł dla różnych witryn internetowych.