Pbaza-Telefon 1.01

Program do rozliczania prywatnych rozmów pracowników na podstawie billingów (operatorów komórkowych, stacjonarnych i centralek wewnętrznych). Program pozwala na zakfalifikowanie przez pracownika przeprowadzonej rozmowy jako prywatnej bądź służbowej. Za rozmowy prywatne powyżej ustalonego limitu pracownik otrzymuje fakturę.

Aplikacja instalowana jest na jednym komputerze i jest dostępna poprzez przeglądarki HTML. Aby się zalogować do programu jako administrator, należy podać login Administratora i nie wpisywać hasła; pracownikom przydzielono natomiast login 222 (również brak hasła). W wersji dla operatora 222 znajdziemy ponadto załączony przykładowy billing za styczeń 2005 roku.