Outlook4Gmail 4.0.10

Outlook4Gmail jest aplikacją dla posiadaczy kont pocztowych w Outlooku oraz Gmailu. Pozwala on na pełną synchronizację kontaktów z książek adresowych. Może być ona jednorazowa lub też odbywać się okresowo – użytkownik sam definiuje, co jaki czas aplikacja ma sprawdzać zmiany.

Outlook4Gmail działa dwukierunkowo, można jednak wybrać też opcję jednostronnej synchronizacji kontaktów. W nowym wydaniu ulepszono synchronizację dużych ilości danych, przypisywanie folderów do kont oraz optymalizację kontaktów. W tym wydaniu aplikacji wprowadzono nowe funkcje, dotyczące m.in. synchronizacji, dodawanie zdjęć profilowych do kontaktów czy też lepszą współpracę z Outlook 2003-2007.