PITy 2005 Max 1.0.1.47

Program specjalnie napisany z myślą o prywatnych użytkownikach, który oferuje wypełnianie i drukowanie rocznych zeznań podatkowych PIT-28, 36, 36L, 37, 38 i załączników za 2005 rok.

Użytkowanie aplikacji do zastosowań komercyjnych wymaga rejestracji. Edycja z przykładami.

W nowej wersji:

Usunięcie błędu "Invalid argument to data encode" pojawiającego się w obliczeniach szczegółowych oraz przed wydrukiem.