Paint.NET 2.6

Narzędzie do edycji grafiki przeznaczone dla systemów Windows XP/2000, które stanowi alternatywę dla płatnych aplikacji tego typu. Program zawiera wiele narzędzi, filtrów i efektów ( w tym obsługę warstw), obsługuje tablety graficzne oraz aparaty cyfrowe. Program wymaga zainstalowania .NET Framework 2.0.

W najnowszej wersji program w pełni wykorzystuje procesory 64-bitowe, wprowadzono ulepszenia w krzywych, poprawiono zbliżanie oraz wprowadzono kilka modyfikacji.