RogueKiller (64-bit) 8.7.0

RogueKiller jest narzędziem napisanym w języku C, którego zadaniem jest skanowanie działających w systemie Windows procesów i likwidowanie tych, które wykazują złośliwe działania. Program ten wymaga pewnej wiedzy od użytkownika, aby wykorzystać go w pełni.

RogueKiller potrafi wykryć także zagrożenia w kluczach rejestru. Aplikacja posiada kilka trybów (Mode) używanych do likwidacji różnego rodzaju zagrożeń, np. tryb 4 pozwala usuwać niechciane Proxy, zaś tryb 5 niechciane i obce DNS. W tym wydaniu aplikacji wprowadzono skanowanie procesów IAT/ETA, nowy mechanizm antyrootkitowy, kolory do różnych typów obiektów oraz poprawiono bugi.