Modem Spy 3.2

Program pozwala, z wykorzystaniem modemu, na nagrywanie rozmów telefonicznych i ich późniejsze odtwarzanie. Potrafi również podać informacje o dzwoniącej osobie.