DKP 2006

Program opracowano do obsługi księgowej firm małej przedsiębiorczości, które mają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji sprzedaży zryczałtowanej. Dzieli się on na moduły tematyczne, które są integralnie związane z podstawową funkcją programu, choć mogą pracować również oddzielnie. Moduły są udostępniane w zależności od zamówienia użytkownika.

Moduły jak KADRY i PŁACE, VAT, UMOWY mogą być z powodzeniem eksploatowane przez większe przedsiębiorstwa.