Mpg2Cut 2 Beta Build 6213

Narzędzie do podstawowego edytowania strumieni wideo MPEG pochodzących z telewizji internetowych lub satelitarnych. Program potrafi sobie świetnie radzić z bardzo dużymi plikami powstałymi w wyniku przechwycenia cyfrowej telewizji (DTV) lub telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV.