Mp3 DigitalBox 1.2.0.2

Odtwarzacz plików MP3 i program do ich kopiowania na przenośne odtwarzacze MP3 przez interfejs USB. Narzędzie skanuje wskazane foldery na dysku i wyszukuje zbiory MP3. Użytkownik może z ich przygotować listę utworów, która zostanie odtworzona lub przesłać ja na przenośny odtwarzacz.

Nowości:

- Nowy styl wyglądu Odtwarzacza MP3;

- Menu do wczytania Listy 1;

- Powiększona Lista z 13 do 16;

- Drobne fixy;

- Automatyczne wczytanie odtwarzacza MP3 (tylko jak kursor jest poza programem 1,5s);

- Menu z Opcjami Equalizera;

- Wyszukiwanie plików MP3;

- M3U do MP3 DigitalBox List;

- Moliwość wczytania zapisanych wyszukiwań i Przekonwertowanych Playlist M3U do Listy 2;

+ Auto Load do listy 2 podczas uruchomienia (tylko przy opcji wczytaj playlistę);

- Przewijanie listy dla wciśniętego lewego przycisku myszki.