The Bat! polski interfejs

Zawiera kilkanaście wersji językowych, w tym również polską, interfesju użytkownika programu The Bat!