MusicBrainz Picard 1.2

MusicBrainz Picard to rozbudowany edytor tagów, za pomocą którego możemy dodać je do plików audio w popularnych formatach. Program nazwany został na cześć kapitana Jean-Luca Picarda z serialu Star Trek. Tagi można wprowadzać ręcznie lub automatycznie - w tym celu aplikacja łączy się z baza danych MusicBrainz. Niestety, proces nie jest w pełni automatyczny.

MusicBrainz Picard umożliwia także sięganie do innych baz muzycznych, które wskaże użytkownik. Można rozszerzać jego funkcjonalność za pomocą dodatkowych wtyczek. Z podobnych aplikacji polecamy zapoznanie się z FeyTagEditor.