AlwaysMouseWheel 3.24

AlwaysMouseWheel to program ulepszający przewijanie (scroll) za pomocą myszki. Aplikacja pozwala na przewijanie zawartości nieaktywnego okna. Istnieje także możliwość aktywowania okna za pomocą przewijania (bez klikania przyciskami myszki).

AlwaysMouseWheel umożliwia także wykorzystania kółka myszki do regulowania głośności. Program znajduje się w wersji przenośnej - nie ma potrzeby jego instalowania.