Mp3 DigitalBox 1.2.7.2 pl

Odtwarzacz plików MP3 i program do ich kopiowania na przenośne odtwarzacze MP3 przez interfejs USB. Narzędzie skanuje wskazane foldery na dysku i wyszukuje zbiory MP3. Użytkownik może z ich przygotować listę utworów, która zostanie odtworzona lub przesłać ja na przenośny odtwarzacz.

Nowa wersja ma ulepszony sposób tworzenia list MP3 - teraz skanowanie 35GB potrwa mniej niż minutę.