Ping 32 1.0.2 pl

Program może służyć jako zamiennik dosowego programu Ping. Testowany był na platformie Windows XP. Posiada listę ostatnich adresów/hostów do których był wysyłany Ping. Nie wymaga instalacji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej (1.0.1):

- drobne zmiany w interfejsie użytkownika,

- wprowadzenie możliwości resetu wprowadzeń użytkownika,

- poprawiono sposób wprowadzania wartości zadanych,

- poprawiono ograniczenie wartości maksymalnych wprowadzanych przez użytkownika,

- zmiana sposobu wyświetlania ostatnich adresów IP oraz nazw hostów,

- dodano opisy do niektórych funkcji,

- inne zmiany w silniku aplikacji.