Księga Przychodów i Rozchodów KPiR 2.13.F

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR to zaawansowane i profesjonalne narzędzie, przeznaczone dla biur rachunkowych. Poza typową funkcjonalnością charakterystyczną dla linii programów KPiR, aplikację wyposażono w moduł planowania pracy, prezentacje statystyk księgowania, możliwość współpracy zdalnej z pracownikiem pracującym poza biurem, oraz opcje definiowania zamknięcia miesiąca rozliczeniowego. Ponadto nowoczesne rozwiązanie w postaci ekranu startowego, pozwala na prezentacje w formie wykresu przychodów, kosztów i dochodów przedsiębiorstwa oraz przegląd aktualnych parametrów stawek i składek ZUS. Jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne, stale i szybko aktualizowane do zmieniających się regulacji prawnych.

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR w tej wersji wprowadza następujące zmiany:

- umożliwiliśmy aktualizację do folderu "Program Files";

- umożliwiliśmy określenie portu i bezpiecznego połączenia dla konta gmail w raportach mailowych;

- przywróciliśmy możliwość wyboru rejestru za pomocą skrótu ALT+J;

- udoskonaliliśmy działanie dialogu dodawania operacji zakupu wraz z wpisem do ewidencji VAT dla ryczałtu. W przypadku operacji dodanych na wersjach wcześniejszych niż KPiR 2.13.F, które nie mają znaczników wpisu do faktur i dostaw lub/i ewidencji [fakt.sprzed., fakt. zak.,ewid.sprzed., ewid.zak.] zalecamy usunięcie zapisów w fakturach i dostawach VAT (usunięcie to powinno spowodować także usunięcie zapisów w ewidencji -> rejestrze VAT), a następnie wejście w wiersze i, poprzez modyfikację, ponowne dodanie zapisu w ewidencji VAT (F4).

Aby usunąć zapis w fakturach i dostawach sprzedaży VAT należy wybrać następujące polecenia:

F2 -> Vat -> Faktury i dostawy sprzedaży VAT -> wybrać fakturę -> Usuń

kontrolnie należy sprawdzić czy zapisy zostały usunięte także w ewidencji sprzedaży:

F2 -> Vat -> Ewidencja sprzedaży

Aby usunąć zapis w fakturach i dostawach zakupu VAT należy wybrać następujące polecenia:

F2 -> Vat -> Faktury i dostawy zakupu VAT -> wybrać fakturę -> Usuń

kontrolnie należy sprawdzić czy zapisy zostały usunięte także w ewidencji zakupu:

F2 -> Vat -> Ewidencja zakupu

- przywróciliśmy zapamiętywanie zapisów w ewidencji zakupu podczas dodawania operacji nabycia środka trwałego.

UWAGA

Wersja trial ważna jest przez 30 dni lub 60 uruchomień programu. Po upływie tego czasu (lub po 60 uruchomieniu) działanie programu nie zostanie w żaden sposób ograniczone, a jedynie znacznie spowolnione.